hege solo


Som solist opptrer Hege på utstillingsåpninger, konsertscener, konferanser, i private sammenhenger og i organisasjonslivet. Hun leker seg gjerne med elektriske effekter som utvider feleklang og lydbilde.

I fullt konsertformat inviterer Hege med 2-3 gjestemusikere med tyngde innen verdensmusikk og improvisasjon.

Ved siden av å være fiolinist, har hun også hatt tallrike oppdrag med sang, gitar og andre instrumenter, der egne og andres viser blir framført.

Rull ned, SE VIDEO:


 Klipp fra albumene Hvite pil og The seed keeper: 1: Monsanto out 2: upublisert spor 3: Rupin river 4: Fembøringen      Filming og video av Elisabeth Kjeldahl Nilsson. Filmet på R.E.D. Residency Eina Danz.